novemberlogo

 

 

Besväras du av depression, ångest eller panikattacker? Känner du stress, ilska eller dålig självkänsla? Kämpar du med känslomässiga problem? Upplever du att du befinner dig i kris?

 

 

 

Vi erbjuder  KBT för par och enskilda, även kommunikationsträning och kognitiv coaching i riktning mot ett bestämt mål.

 

 

Renate Leijon

Kognitiv beteendeterapeut

Studier vid Stockholms Universitet

SJI Stockholm

Utbildning i Schema Therapy under ledning av Trinity College, Dublin   

Utbildning i mindfulness enl. Jon-Kabat Zinns metod

 

                        

  

hemsida 1

 

Yvonne Leijon


Legitimerad Psykolog

Utbildning i KBT under ledning av Oxford Cognitive Therapy Centre

Yvonne              

Tidsbokning samt priser:

Vill du veta hur vi arbetar och vilken behandlindlingsform som skulle passa just för dig/er, har frågor om priser och tidsbokning är du alltid välkommen att ringa eller maila:      

 073 - 640 26 20   teamleijon@gmail.com

Bg 5467-0138       Orgnr 969721-2414

Mottagning Råsundavägen 28, Solna

 

 

 

 

 

 

Kognitiv psykoterapi

 

Kognitiv terapi utgår ifrån att vårt sätt att tänka påverkar våra känslor och att psykiska/själsliga problem är ett uttryck för att vi har blivit alltför låsta i vissa föreställningar vilket i sin tur skapar svårigheter i våra liv. KBT utmärks av metodiken som är testad och systematiserad. Den utvärderas kontinuerligt vetenskapligt.

 

Terapi är strukturerad och målinriktad. Vi utgår från konkreta aktuella problemsituationer som analyseras gemensamt. Genom att belysa vilka tankar och uppfattningar som hänger ihop med smärtsamma känslor och genom att  öva sig i mer gynnsamma tanke- och handlingssätt kan bättre mående uppnås.

Terapi är pedagogiskt upplagd med hemuppgifter och övningar mellan sessioner.

 

Kognitiva tekniker går ut på att förändra   ditt tankesätt som oftast men omedvetet är överdrivet negativt till   mer objektivt och realistiskt.

Du tränas i alternativa  sätt att tänka.Tankar avspeglar sig i beteenden:  mer realistisk, positiv syn på dig  själv som individ ger dig så småningom större frihet att upptäcka och göra vad du  verkligen vill med ditt liv.

Ett stort antal oberoende studier visar på att KBT är effektivare än andra metoder vid behandling av depression, ångest, farligt bruk av substanser, stress m m

 

Vi har naturligtvis fullständig sekretess.